Нуждата от преобразуване на ООД в ЕООД може да се случи по редица причини в сложните търговски отношения на пазара. Много бизнес партньори решават да прекратят участието си в бизнеса и да се захванат с нещо съвсем ново. Други се насочват към фирми с друг предмет на дейност. Трети директно продават фирмата си. Въобще настъпването на такива промени е преди всичко резултат на лична преценка, дълго обмисляне и оценка от страна на съдружниците в ООД. Такива промени неминуемо водят със себе си и редица промени от правна страна. Тук ще обърнем внимание на процедурите по преобразуване на ООД в ЕООД и продажба на фирмата на трети лица.
View article

  last edited: Fri, 23 Nov 2018 04:12:51 -0500  
The dinner table is the center of attention of a Thanksgiving dinner. It reunites everyone around heart-warming food and good conversation. Therefore, it’s very important that the table looks amazing! Read more
View article
  
Image/photo